Tên Download Ghi chú
văn bản về 4 nhóm bất động sản được nới van tín dụng.doc 4 nhóm bất động sản được nới van tín dụng.
TT16-2010-BXD_1284020170185.doc Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
TT120_2011_TT-BTC.doc HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2011/NĐ-CP NGÀY 23/3/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY 24/11/2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
thong-tu-so-1132011tt-btc-bo-tai-chinh-ngay-04082011.doc Thông tư số 113/2011/TT-BTC Bộ Tài Chính về thuế TNCN.
Thong-tu-16-2011-TT-BTNMT.pdf Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
Thong_tu_14-2011-BXD.pdf Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Thông tư số 13.pdf Thông tư Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
Thông tư số 12/2011/TT- BTC Thông tư 12/2011/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2011 về việc Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.
Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.
THONG TU 93.2011 - TT.BTC.pdf Thông tư liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất
Thông tư 68/2010/TT-BTC Thông tư 68/2010/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Thong tu 02_BTC_HD_luat_thue_TNCN Thông tư 02 của Bộ tài chính hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân
QD33TTG.pdf Quyết định 33/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư.
QD121CP.DOC Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
ngh-nh-1012011n-cp-ngay-4102011quy-nh-chi-tit-thi-hanh-ngh-quyt-082011qh13.pdf Nghị định 101 Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nghị định_198-2004-CP về thu tiền sử dụng đất.doc Nghị định_198-2004-CP về thu tiền sử dụng đất
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 Nghị định số: 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2010 về quản lý cây xanh đô thị.
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
1 234 | 4 trang
Đối tác
Quảng cáo dự án mới
Thời Tiết
không tìm thấy dữ liệu
Thống Kê Truy Cập Theo Ngày
Hôm Nay
Hôm Qua
Thống Kê Người Truy Cập