Hôm nay Thứ tư ngày 24/07/2019
TP.HCM: Áp giá trị quyền sử dụng đất theo thị trường khi cổ phần hóa
17/09/2015 08:11:16
UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường để tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa đối với các trường hợp sau:
Đất nhà xưởng sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt May Thắng Lợi sau khi được cổ phần hóa (năm 2006) thì hiện đang xin chuyển sang đất ở, thương mại. Nguồn ảnh: SGGP

Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) mà doanh nghiệp nhà nước đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc đã nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước;

Diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã được giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

Khu đất thuộc các dự án doanh nghiệp nhà nước được giao đất để làm văn phòng, kinh doanh nhà ở, thương mại, dịch vụ (tài sản, hàng hóa).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, giá trị quyền sử dụng đất thuê để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa trong trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

 

Theo N.Đăng

 

Cafeland

Đối tác
Quảng cáo dự án mới
Thời Tiết
không tìm thấy dữ liệu
Thống Kê Truy Cập Theo Ngày
Hôm Nay
Hôm Qua
Thống Kê Người Truy Cập